Ik las ergens dat ik ook lid kan worden van ‘Monsters slapen nooit’? Hoe zit dat precies?

Bij het oprichten van Monsters slapen nooit heeft Gideon gekozen voor een rechtsvorm die ‘vereniging met onderneming’ heet. Dat is de meest simpele en voordelige ondernemingsopzet om zonder winstoogmerk een uitgeverijtje te kunnen opereren.

Een vereniging moet in Nederland wel minimaal twee (bestuurs)leden hebben, vandaar dat Gideon en zijn vrouw deze taak op zich nemen. En omdat de uitgeverij boeken en producten via deze website verkoopt, is het bijvoorbeeld verplicht om een zakelijke bankrekening te hebben, btw in rekening te brengen en belasting te betalen.

De uitgeverij is dus slechts in naam een vereniging, inclusief de theoretische mogelijkheid om lid te kunnen worden en inzicht in de statuten. Zie jij daarentegen louter goede redenen om het derde Monsters slapen nooit-lid te worden, probeer Gideon daar dan vooral van te overtuigen.

Voor verenigingen geldt verder dat er specifieke gegevens en informatie op aanvraag of via de website gedeeld moet worden. Alle verplichte informatie heeft Gideon daarom hieronder braaf opgenomen:

 • De naam van de instelling, het fiscale nummer en de contactgegevens van de instelling staan op de contactpagina.
 • De centrale doelstelling van Monsters slapen nooit: door creatieve en artistieke co-creatie unieke boeken en producten uitgeven, waarbij 100% van de winst van de verkoop gebruikt wordt om goede doelen te steunen en nieuwe of bestaande boeken en producten te financieren.
 • De namen en functies van de bestuursleden kan je via het contactformulier opvragen.
 • Het beloningsbeleid:
  • (Bestuurs)leden ontvangen alleen in sommige gevallen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Denk daarbij aan reiskosten of bepaalde belkosten.
  • De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden en activiteiten verder geen enkele financiële beloning.
  • Bijdragende deelnemers en/of leden ontvangen eveneens geen financiële beloning, maar bijvoorbeeld een gratis exemplaar van een boek of product, of een korting bij de aanschaf daarvan.
  • Het uitgangspunt is dat de winst van de verkoop van een boek of product voor 50% naar een bijbehorend goed doel gaat aan het einde van elk verenigingsjaar. En dat de andere 50% wordt gebruikt om nieuwe of bestaande boeken of producten te financieren.
 • Jaarverslag, financiële verantwoording en een duidelijk overzicht van alle Monsters slapen nooit-activiteiten:
  • Op aanvraag en in de vorm van een pdf-verslag verschaft Monsters slapen nooit inzicht in de financiën over de periode 2019 t/m 2020.
  • Hoeveel de uitgeverij aan welke goede doelen doneert of gedoneerd heeft, wordt op een speciale pagina met een financieel goededoelenoverzicht bijgehouden.

Geef een reactie